Dodatki elastomeru TPU

  • YIHOO TPU elastomer(Thermoplastic polyurethane elastomer) additives

    Dodatki z elastomeru YIHOO TPU (termoplastyczny elastomer poliuretanowy)

    Termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPU), dzięki swoim doskonałym właściwościom i szerokiemu zastosowaniu, stał się jednym z ważnych termoplastycznych materiałów elastomerowych, których cząsteczki są zasadniczo liniowe z niewielkim lub żadnym sieciowaniem chemicznym.

    Istnieje wiele fizycznych wiązań poprzecznych utworzonych przez wiązania wodorowe pomiędzy liniowymi łańcuchami molekularnymi poliuretanu, które odgrywają rolę wzmacniającą w ich morfologii, dając tym samym wiele doskonałych właściwości, takich jak wysoki moduł, wysoka wytrzymałość, doskonała odporność na zużycie, odporność chemiczna, odporność na hydrolizę, wysoka i odporność na niskie temperatury i odporność na pleśń. Te doskonałe właściwości sprawiają, że termoplastyczny poliuretan jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak obuwie, kable, odzież, motoryzacja, medycyna i zdrowie, rury, folie i arkusze.