Dodatki PC

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    Dodatki YIHOO PC (poliwęglan)

    Poliwęglan (PC) to polimer zawierający grupę węglanową w łańcuchu cząsteczkowym. Ze względu na budowę grupy estrowej można ją podzielić na typy alifatyczne, aromatyczne, alifatyczno – aromatyczne i inne. Niskie właściwości mechaniczne alifatycznych i alifatycznych poliwęglanów aromatycznych ograniczają ich zastosowanie w tworzywach konstrukcyjnych. Tylko aromatyczny poliwęglan został wyprodukowany przemysłowo. Ze względu na szczególną strukturę poliwęglanu, PC stał się ogólnym tworzywem konstrukcyjnym o najszybszym tempie wzrostu spośród pięciu tworzyw konstrukcyjnych.

    PC nie jest odporny na światło ultrafioletowe, silne zasady i zarysowania. Zmienia kolor na żółty przy długotrwałej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Dlatego potrzeba modyfikowanych dodatków jest niezbędna.