Inne chemikalia

  • Other chemical products

    Inne produkty chemiczne

    Oprócz głównych dodatków modyfikujących powłokę do tworzyw sztucznych, firma aktywnie rozszerzyła swoją działalność na szerszą dziedzinę, aby wzbogacić kategorię produktów dla większej liczby użytkowników.

    Firma może zaoferować produkty z sit molekularnych, 6FXY

    (2,2-bis(3,4-dimetylofenylo)heksafluoropropan) i 6FDA (bezwodnik 4,4'-(heksafluoroizopropylideno)diftalowy).